ЖИВАХЕКС готов разтвор 750мл. – 6.00 лева…

ЖИВАХЕКС готов разтвор 3л. – 13.00 лев

Препарат за бърза дезинфекция на повърности (помещения, апарати, прибори, твърда мебел) в здравни и лечебни заведения и дезинфекция на лабораторна стъклария с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно (HIV/HBV) действие.

Активни вещества:
– Хлорхексидин диглюконат 5g /100g
– Пропан-2-ол 4g /100g

Препаратът не съдържа формалдехид, феноли или свободен хлор. Активните му съставки са биоразградими. Не оказва алергизиращо действие върху медицинския персонал, пациентите и потребителите. Притежава широк спектър на гермицидно действие при ниска концентрация на работния разтвор. Лесно разтворим във вода и алкохоли.
След изтичане на дезинфекционното време обработените повърхности и предмети могат да се използват без последващо измиване с вода.