Здравейте, нашата сватба мина и продавам следните неща :…

Украса за шампанско и чаши – 10 лв
Тайбъл картички – 31 бр х 0.25 лв
Поставка за халки – 10 лв
Кошничка – 25 лв
Бели ботуниери – 30 бр х 0.20 лв
Кутия за пари – 30 лв