Здравейте момичета! Моят мъж се чуди дали е нормално да ме вземе в деня на сватбата от там където жи…

Здравейте момичета! Моят мъж се чуди дали е нормално да ме вземе в деня на сватбата от там където живеем двамата в момента или да е от друго място? Има ли някакво значение?

4 thoughts on “Здравейте момичета! Моят мъж се чуди дали е нормално да ме вземе в деня на сватбата от там където жи…

  1. Ако искате и държите да си спазите реда и традициите, трабва да е от дома на булката, тоест дома на родителите.

  2. Мен ще ме взима от друго място, а той ще си тръгне от там където живеем заедно.

  3. Мен ме взе от мястото където живеем двамата, а той тръгна от неговия дом. За да спазим традицията на годежа ме взе официално от вкъщи 😏

  4. Мен ме взе от общото ни жилище. А той тръгна от старата ни квартира (където пак живеехме заедно).

Comments are closed.