Здравейте! Искам да попитам след смяна на фамилия трябва ли да се издава нов нотариален акт за имуще…

Здравейте! Искам да попитам след смяна на фамилия трябва ли да се издава нов нотариален акт за имущество, трябва ли да се вписва наново в агенцията по вписвания имота? Като цяло къде се ходи и какво се прави Благодаря!

6 thoughts on “Здравейте! Искам да попитам след смяна на фамилия трябва ли да се издава нов нотариален акт за имуще…

  1. Не трябва, тук има информация кои институции трябва да уведомим при смяна на име. Полезно е: https://pravatami.bg/9295

  2. Не е необходим нов. Става с удостоверение за идентичност на имената, което се вади от общината. Не помня колко му е валидността, би трянвало да е 6 месеца, но ако не става въпрос за сделка или нещо важно, аз си ползвам едно и също, не си вадя непрекъснато.

  3. Само ако имате фирма, трябва да подадете документи в агенция по вписванията за новата фамилия 🙂

  4. Не, не се сменят нотариални актове, нито каквото и да било, единственото което следва да бъде променено, е личната карта и шофьорската книжка, както и талона на автомобила, ако имате такъв, ако имате фирма и сте управител или съдружник, съответно трябва да се оповести в търговския регистър настъпилата промяна във фамилното ви име. А по отношение на пълномощни нотариални актове и други книжа, където сте със старата фамилия, ако направят проблем някъде, удостоверявате настъпилата промяна с копие от акта за граждански брак и лична карта 🙂

Comments are closed.