Информация от сключили брак в зала Средец

Обръщам се към тези от вас, които са сключили брак в зала Средец (София). Първият ми въпрос е свързан с музиката – вие ли избирате песен, която да звучи през цялото време или се пуска нещо стандартно по тяхна преценка. Вторият ми въпрос е свързан с медицинските и по-точно има ли място, от което не приемат медицински и съответно такива, от които приемат или няма значение (и къде е възможно да се объркат нещата и да възникне проблем).
Благодаря!