В този албум всеки може да качва нещата от вече миналата си сватба, които продава/дарява/подарява….


В този албум всеки може да качва нещата от вече миналата си сватба, които продава/дарява/подарява.

1. Качете снимка.

2. В описанието на снимката напишете, в кои градове работите.

3. Качете линк към страницата си, за да могат бъдещите младоженци да се запознаят с Вашата работа.