Отменят се част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19 у нас

Заповедта на министър Ананиев от 3 Май разрешава посещения на заведения на открито. Мислите ли, че може да се проведе сватба на открито като се спазват следните мерки?

1) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

2) обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;

3) да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;

4) да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението

Отменят се част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19 у нас