На този ден си казвате Да, пред себе си и пред света! По пътя свой вървете заедно напред, ръка за ръ…

На този ден си казвате Да, пред себе си и пред света! По пътя свой вървете заедно напред, ръка за ръка! Всеки ден да бъде приключение, радост и удовлетворение от вашето решение! Вървете уверено напред с мисълта, че няма непостижими неща, щом сте заедно в любовта!