Можете ли да ми препоръчате химическо, в което могат да ми изгладят роклята, защото при транспорта с…

Можете ли да ми препоръчате химическо, в което могат да ми изгладят роклята, защото при транспорта се намачка. Аз не смея, за да не я повредя?

1 thought on “Можете ли да ми препоръчате химическо, в което могат да ми изгладят роклята, защото при транспорта с…

Comments are closed.