Без карантина при пътуванията в Европа!


Без карантина при пътуванията на туристи в Европа?

Повече информация –

Без карантина при пътуванията в Европа!

Европейската комисия е против поставянето на пътуващите между държави от Европейския съюз под карантина. Брюксел не подкрепя и въвеждането на здравни сертифик