Ако в тази група има булки през 2018 или имате приятелка… Аз спечелих оттук украсата за моята сват…

Ако в тази група има булки през 2018 или имате приятелка… Аз спечелих оттук украсата за моята сватба. Останах страшно доволна.